Kadra pedagogiczna

Menu

Tomasz Brzyżek

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne (klasa:I β, II, III£, III β)

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2012 roku nauczyciel wychowania fizycznego w Prywatnym Gimnazjum nr 7 i IV Prywatnym LO w Krakowie. Instruktor narciarstwa PZN, instruktor snowboardu. Z zamiłowania kolarz szosowy, górski, pasjonat biegów terenowych, podróżnik. Organizator i jedyny uczestnik rowerowej wyprawy dookoła Polski

 

 Małgorzata Czerwniawska

Nauczany przedmiot: język angielski  (klasa:I£, I β,III£, III β)

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, Filologia Angielska. Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania. W Prywatnym Gimnazjum nr 7 i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym pracuję od 2010 roku. Warunki, jakimi dysponujemy w szkole pozwalają mi na uczenie języka w zakresie wykraczającym poza wymagania podstawy programowej, a także zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych. Umożliwia to rzetelne przygotowanie do międzyszkolnych konkursów językowych. W 2013 roku moja uczennica została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. W szkole pełnię też funkcję lidera doradztwa zawodowego.


Julia Górska

Nauczany przedmiot:  geografia   (klasa: I£, I β, II, III£, III β)

Jestem osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakt z młodzieżą, wymagającą, ale również pogodną i cierpliwą. Pragnę dodać, że szybko i chętnie uczę się nowych rzeczy oraz nieustannie pogłębiam swoją wiedzę w różnych dziedzinach.

Chętnie podejmuję pracę na rzecz uczniów szczególnie zainteresowanych geografią (przygotowuję do konkursów przedmiotowych, w których moi uczniowie  odnosili sukcesy), organizuję wycieczki, zajęcia terenowe.

Za szczególnie wyróżniającą pracę dydaktyczno- wychowawczą otrzymałam w 2011 r. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, w 2001 r. Nagrodę  Prezydenta  Miasta  Krakowa.


Dorota Jackiewicz - Bardel

Nauczany przedmiot:  historia   (klasa:  III£, III β) - dyrektor szkoły

Wykształcenie: absolwentka historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w liceum, technikum, szkole zawodowej i szkole dla dorosłych. Od roku 1999, w którym powstały gimnazja uczę w Prywatnym Gimnazjum Nr 7. Praca zawodowa to znacząca część naszego życia, moja sprawia mi satysfakcję.Agnieszka Kurdzielewicz

Nauczany przedmiot: język angielski (klasa: I£, I β, II, III£, III β)  

Wykształcenie: magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Nauczyciel mianowany, nauczany przedmiot: język angielski; Szkolny koordynator projektów UNICEF. O sobie: Mogę powiedzieć, że miłość do nauczania wyssałam z mlekiem matki-nauczycielki. Uczyłam koleżanki ze szkolnej ławki, dawałam „korki” na studiach, a jeszcze przed ich ukończeniem zaczęłam uczyć w szkole. Uczyłam wszystkie grupy wiekowe, ale to praca z młodzieżą okazała się moim powołaniem. To właśnie od nastolatków płynie ta niesamowita energia, pęd do nowego i ogrom emocji, które napędzają mnie do pracy każdego dnia. Z młodzieżą chcę się dzielić nie tylko moją miłością do języka angielskiego. Moją misją jest kształtowanie w nich postaw wzajemnego szacunku i tolerancji, otwieranie ich umysłów na świat sztuki i nauk ścisłych, wspólne odkrywanie z nimi najdalszych zakątków ziemi i kultury wszystkich jej mieszkańców. Lekcje języka najbardziej uwielbiam właśnie za to, że pozwalają nam rozmawiać o wszystkim (i to po angielsku :-D)!


Anna Lida

Nauczany przedmiot : j. polski (klasa: Iβ)

Wykształcenie: absolwentka polonistyki i teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczy języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum od 30 lat. Ukończyła również Średnią Szkołę Muzyczną i gra na fortepianie. Od sześciu  lat jest członkiem komisji kuratoryjnej Konkursów Humanistycznych w województwie małopolskim. Kocha swój zawód, przede wszystkim lubi pracować z dziećmi i młodzieżą, bo kontakt z młodymi pozwala na ciągły rozwój własnej osobowości i sprawia radość.
Aneta Nasalska

Nauczany przedmiot:  język niemiecki (klasa: I£, I β, II, III£, III β,)

Wykształcenie: magister filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O sobie: Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w szkole. Z Prywatnym Gimnazjum nr 7
i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym związana jestem od 2009. Mam doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Jestem opiekunem laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jako wychowawca klasy staram się wspierać i rozwijać talenty moich podopiecznych, jako opiekun wymiany młodzieży ze szkołą w Niemczech zarazić ich pasją do języka niemieckiego. Na zajęciach przykładam szczególną wagę do przyjaznej atmosfery i stosowania różnorodnych technik nauczania. Preferuję metody aktywizujące z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, jakie daje mi zaplecze dydaktyczne mojego Gimnazjum. Kładę duży nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych. U uczniów cenię: odpowiedzialność, ambicję, wytrwałość w dążeniu do celu oraz ciekawość.


Grzegorz Nicpoń

Nauczany przedmiot:  matematyka (klasa: I£, II, III£, III β,)

Wykształcenie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Od 16 lat nauczyciel matematyki i wychowawca - w tym 6 lat w Prywatnym Gimnazjum nr 7 w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, autorem publikacji naukowych i licznych innowacji pedagogicznych jak również opiekunem finalistów i laureatów konkursów matematycznych. Ukończyłem różne kursy i szkolenia kwalifikacyjne w tym studia podyplomowe z zakresu nauczania matematyki w zreformowanej szkole. Moje pasje i zainteresowania to: turystyka rowerowa i akwarystyka. Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym przyświeca mi dewiza, że „to, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje sens i znaczenie twojemu życiu”.


ks. Jarosław Nowak

Nauczany przedmiot: religia  (klasa: I£, I β, II, III£, III β) 

Nauczyciel dyplomowany, magister teologii katolickiej, studia na wydziale teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, praca magisterska z psychologii religii; uprawniony kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych; aktywny instruktor turystyki rowerowej i żeglarskiej oraz podstaw narciarstwa; moderator ruchów religijnych i wolontariatu. Urodzony w 1971 w Wadowicach; kapłan Archidiecezji Krakowskiej od 1996; katecheta od 1995; na różnych płaszczyznach od początku zaangażowany w prace z młodzieżą: ruchy młodzieżowe, formacja, teatr, muzyka, turystyka, ruch pielgrzymkowy, sport, organizacja czasu wolnego i kreowanie twórczego rozwoju; twórca instytucji młodzieżowych: Parafialnego Centrum Młodzieży 2003 (os. Kalinowe, Kraków) oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2006 (ul. Ossowskiego, Kraków); w latach 2006-2012 diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas Kraków; organizator scen i młodzieżowych zespołów teatralnych: Gdów, Zabierzów Bocheński, Kalinowe–Kraków; 2007-2012 koordynator zimowych i letnich akcji wypoczynku dla podopiecznych Caritas Kraków; wielokrotny kierownik wypoczynku stacjonarnego i wędrownego (wędrowne obozy rowerowe i mazurskie obozy żeglarskie); organizator cyklicznych imprez: Festiwal Piosenki Religijnej w Nowej-Hucie (4 edycje, Sacrosong 2002-2005), Diecezjalnego Pikniku Dobrych Serc dla wolontariuszy (5 edycji, w latach 2007-2012) oraz Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy dla wolontariatu (5 edycji, w latach 2009-2014); wieloletni przewodnik pieszych pielgrzymek do Częstochowy w tym 25 młodzieżowej grupy nowohuckiej; współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych, m.in.: Krakowskiego Święta Rodziny i Wigilii dla bezdomnych; organizator i uczestnik europejskich wypraw rowerowych: Kraków-Wiedeń (1997), Kraków-Rzym (1999), Kraków-Kolonia (Światowe Dni Młodzieży 2005) i Santiago di Compostela – Camino rowerem (trasa francuska 2011); były członek Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych przy Urzędzie Marszałkowskim.  Email: ks.jnowak@gmail.com

 


Agniezka Piech

Nauczany przedmiot: j. hiszpański (klasa:I£, I β, II, III£, III β)

Wykształcenie: absolwentka filologii hiszpańskiej ze specjalizacją pedagogiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  O sobie: Jestem nauczycielem kontraktowym.Od 2 lat pracuję w Prywatnym Gimnazjum Nr 7. Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela stawiałam we Francji, gdzie w ramach Asystentury Comeniusa przez rok uczyłam młodzież licealną i gimnazjalną języka hiszpańskiego. To wspaniałe doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że nauczanie jest moją pasją. Teraz staram się zarazić „hiszpańskim bakcylem” moich uczniów, między innymi poprzez organizowanie wyjazdów językowych do Hiszpanii i wprowadzanie elementów kulturowych do nauki języka. Pracę nauczyciela łączę z zawodem pilota wycieczek i przewodnika po kopalni soli w Wieliczce.


Dorota Plutecka

Nauczane przedmioty: plastyka, zajęcia artystyczne (I£, I β)

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, kierunek – wychowanie plastyczne. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Studia podyplomowe, kierunek - wiedza o kulturze. Egzaminator maturalny z historii sztuki. Nauczyciel dyplomowany. Motto:"... Kto chce pracować owocnie musi mieć w sercu miłość, a w pracy cierpliwość ..." (św. Jan Bosko)

 

 Agnieszka Połomska - Siuta

Nauczany przedmiot: chemia  (I£, I β, II, III£, III β)

Wykształcenie: Studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Kwalifikacyjne kursy pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej

O sobie: Moje największe sukcesy zawodowe to zdobycie przez moich uczniów tytułu finalisty i laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii. Jestem nauczycielem ponieważ lubię uczyć, lubię pracę z młodzieżą, pracuję z przyjemnością i pasją. Oprócz pracy z uczniem zdolnym chętnie pracuję z uczniem z dysfunkcją, a wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych świadczą, że chemia oprócz tego, że uczy obserwować, opisywać i wnioskować jest przedmiotem lubianym. Zainteresowania: ciekawe doświadczenia, historia i sztuka wczesnego baroku, muzyka operowa.


Anna Rajca

Nauczany przedmiot: fizyka (I£, I β, II, III£, III β)

Wykształcenie: ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie- mgr Fizyki z astronomią. Poza tym studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej- kierunek: Informatyka. Jestem w trakcie robienia awansu na nauczyciela dyplomowanego. O sobie: z Prywatnym Gimnazjum nr 7 oraz IV Prywatnym Liceum związana jestem od wielu lat. Praca z młodymi ludźmi to moja pasja a zarazem ciekawe wyzwanie. Podchodzę do każdego ucznia indywidualnie, dbając o jego rozwój intelektualny a także dobre samopoczucie w szkole. Staram się pokazać, wbrew panującemu przekonaniu, iż fizykę da się polubić, a jej znajomość może być przydatna w życiu codziennym. Moje hobby to sport, kino i psychologia, która pomaga mi każdego dnia w pracy i czyni ją przyjemną.


Jolanta Sabat - Nowak

Nauczany przedmiot : język polski  (I£, II, III£, III β) 

Wykształcenie: studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Zawód nauczyciela jest moim świadomym wyborem dokonanym jeszcze przed maturą, stąd też wybór uczelni pedagogicznej. Mimo długiego stażu pracy i dużego
doświadczenia, systematycznie zapoznaję się z nowościami w dziedzinie metodyki, pedagogiki i psychologii oraz uczestniczę w kursach i warsztatach doskonalących kompetencje nauczyciela i wychowawcy. Praca z młodzieżą jest dla mnie nie tylko przyjemnością, ale też nauką. Od młodych ludzi naprawdę można się wiele nauczyć. W swojej pracy kieruję się zasadą: "Nauczyć oraz wykształcić w młodych ludziach takie wartości jak: szacunek, odpowiedzialność, uczciwość, tolerancja".
Moją pasją jest teatr, którym staram się zainteresować młodzież, proponując wyjścia na spektakle wieczorne, poza tym lubię czytać. Uczę języka polskiego w tej szkole od 14 lat.


 Rafał Stopa

Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie (I£, I β, II, III£, III β) 

jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kończyłem studia jednolite magisterskie z historii. Następnie studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie.  A na Akademii Ignatianum w Krakowie studia z wiedzy o kulturze i filozofii z etyką. Dlaczego wybrałem profesję nauczycielską? Przede wszystkim uwielbiam pracę z ludźmi, kontakt z młodymi osobami, ich poglądami, podejściem do życia sprawia, że brak w moim życiu monotonii i rutyny, a drugiej strony praca z uczniem wymaga ciągłego rozwoju. Zainteresowania: polityka, historia, aktywne podróże, kino skandynawskie,

 


Halina Twrdosz

Nauczany przedmiot: matematyka

Wykształcenie: asolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyłam studia wyższe w zakresie matematyki, studia podyplomowe z przyrody oraz z informatyki, a także kurs kwalifikacyjny w obszarze  organizacji i zarządzania oświatą. Od wielu lat współpracuję z OKE w Krakowie, pełniąc funkcję egzaminatora sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczestniczę również, w charakterze eksperta, w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiadam doświadczenie w pracy na różnych poziomach edukacji. Uwielbiam wędrówki górskie oraz jazdę na rowerze.


 

Włodzimierz Włodarczyk

Nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie o specjalności pedagogika z wychowaniem obronnym. Wychowawca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. W przeszłości wizytator oraz nauczyciel metodyk. Oragnizator wolontariatu. Muzyk amator . Zainteresowania : narciarstwo, muzyka, kino, motoryzacja. Praca nauczyciela to niejedyny mój zawód , jednak ceniony wyjątkowo. Szanuję godność ucznia oraz honor. Motto: ,, Jeśli sądzisz ,że potrafisz masz rację. Jeśli sądzisz ,że nie potrafisz-również masz rację ‘’


 


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji