Kadra pedagogiczna

Menu

 


Małgorzata Czerwniawska

Nauczany przedmiot: język angielski  

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, Filologia Angielska. Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania. W Prywatnym Gimnazjum nr 7 i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym pracuję od 2010 roku. Warunki, jakimi dysponujemy w szkole pozwalają mi na uczenie języka w zakresie wykraczającym poza wymagania podstawy programowej, a także zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych. Umożliwia to rzetelne przygotowanie do międzyszkolnych konkursów językowych. W 2013 roku moja uczennica została laureatką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. W szkole pełnię też funkcję lidera doradztwa zawodowego.

 


Dorota Jackiewicz - Bardel

Nauczany przedmiot:  historia   (klasa: III β) - dyrektor szkoły

Wykształcenie: absolwentka historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w liceum, technikum, szkole zawodowej i szkole dla dorosłych. Od roku 1999, w którym powstały gimnazja uczę w Prywatnym Gimnazjum Nr 7. Praca zawodowa to znacząca część naszego życia, moja sprawia mi satysfakcję.


 


Anna Lida

Nauczany przedmiot : j. polski 

Wykształcenie: absolwentka polonistyki i teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczy języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum od 30 lat. Ukończyła również Średnią Szkołę Muzyczną i gra na fortepianie. Od sześciu  lat jest członkiem komisji kuratoryjnej Konkursów Humanistycznych w województwie małopolskim. Kocha swój zawód, przede wszystkim lubi pracować z dziećmi i młodzieżą, bo kontakt z młodymi pozwala na ciągły rozwój własnej osobowości i sprawia radość.
Aneta Nasalska

Nauczany przedmiot:  język niemiecki 

Wykształcenie: magister filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O sobie: Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w szkole. Z Prywatnym Gimnazjum nr 7
i IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym związana jestem od 2009. Mam doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Jestem opiekunem laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jako wychowawca klasy staram się wspierać i rozwijać talenty moich podopiecznych, jako opiekun wymiany młodzieży ze szkołą w Niemczech zarazić ich pasją do języka niemieckiego. Na zajęciach przykładam szczególną wagę do przyjaznej atmosfery i stosowania różnorodnych technik nauczania. Preferuję metody aktywizujące z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, jakie daje mi zaplecze dydaktyczne mojego Gimnazjum. Kładę duży nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych. U uczniów 


ks. Jarosław Nowak

Nauczany przedmiot: religia  

Nauczyciel dyplomowany, magister teologii katolickiej, studia na wydziale teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, praca magisterska z psychologii religii; uprawniony kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych; aktywny instruktor turystyki rowerowej i żeglarskiej oraz podstaw narciarstwa; moderator ruchów religijnych i wolontariatu. Urodzony w 1971 w Wadowicach; kapłan Archidiecezji Krakowskiej od 1996; katecheta od 1995; na różnych płaszczyznach od początku zaangażowany w prace z młodzieżą: ruchy młodzieżowe, formacja, teatr, muzyka, turystyka, ruch pielgrzymkowy, sport, organizacja czasu wolnego i kreowanie twórczego rozwoju; twórca instytucji młodzieżowych: Parafialnego Centrum Młodzieży 2003 (os. Kalinowe, Kraków) oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2006 (ul. Ossowskiego, Kraków); w latach 2006-2012 diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas Kraków; organizator scen i młodzieżowych zespołów teatralnych: Gdów, Zabierzów Bocheński, Kalinowe–Kraków; 2007-2012 koordynator zimowych i letnich akcji wypoczynku dla podopiecznych Caritas Kraków; wielokrotny kierownik wypoczynku stacjonarnego i wędrownego (wędrowne obozy rowerowe i mazurskie obozy żeglarskie); organizator cyklicznych imprez: Festiwal Piosenki Religijnej w Nowej-Hucie (4 edycje, Sacrosong 2002-2005), Diecezjalnego Pikniku Dobrych Serc dla wolontariuszy (5 edycji, w latach 2007-2012) oraz Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy dla wolontariatu (5 edycji, w latach 2009-2014); wieloletni przewodnik pieszych pielgrzymek do Częstochowy w tym 25 młodzieżowej grupy nowohuckiej; współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych, m.in.: Krakowskiego Święta Rodziny i Wigilii dla bezdomnych; organizator i uczestnik europejskich wypraw rowerowych: Kraków-Wiedeń (1997), Kraków-Rzym (1999), Kraków-Kolonia (Światowe Dni Młodzieży 2005) i Santiago di Compostela – Camino rowerem (trasa francuska 2011); były członek Małopolskiej Rady Organizacji 


Dorota Plutecka

Nauczane przedmioty: plastyka, zajęcia artystyczne (I£, I β)

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, kierunek – wychowanie plastyczne. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Studia podyplomowe, kierunek - wiedza o kulturze. Egzaminator maturalny z historii sztuki. Nauczyciel dyplomowany. Motto:"... Kto chce pracować owocnie musi mieć w sercu miłość, a w pracy cierpliwość ..." (św. Jan Bosko)

 

 


 

 Rafał Stopa

Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie

jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kończyłem studia jednolite magisterskie z historii. Następnie studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie.  A na Akademii Ignatianum w Krakowie studia z wiedzy o kulturze i filozofii z etyką. Dlaczego wybrałem profesję nauczycielską? Przede wszystkim uwielbiam pracę z ludźmi, kontakt z młodymi osobami, ich poglądami, podejściem do życia sprawia, że brak w moim życiu monotonii i rutyny, a drugiej strony praca z uczniem wymaga ciągłego rozwoju. Zainteresowania: polityka, historia, aktywne podróże, kino skandynawskie,

 

 


 


 


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji