Egzamin gimnazjalny

Menu

        Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniasprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.),

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia: 

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

 

 

        Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej, części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminuprzeprowadza się innego dnia.

 

Część humanistyczna odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piatek):

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji