Zasady rekrutacji

Menu

Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniow do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 14 sycznia 2011r. w sprawie terminow rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do szkół publicznych.

1. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i Jego rodzicami.


2. O przyjęciu kandydata do Prywatnej Szkoły Podstawowej Open World decydują następujące kryteria:


1) średnia ocen (średnią liczy się ze wszystkich zajęć edukacyjnych bez religii),

2) co najmniej dobra ocena klasyfikacyjna zachowania,


3) napisanie testu z j. angielskiego kwalifikujacego do odpowiedniej grupy jezykowej.


3. Wysokość czesnego w klasie pierwszej uzależniona jest od średniej ocen uzyskanych w klasie VI szkoły podstawowej.


4. Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po podpisaniu warunków finansowych i wpłaceniu wpisowego.


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji