Aktualności

Menu

21

11.2014

KONKURS Z OKAZJI X POCHODU 100 MIKOŁAJÓW

 

AkHbsQ7dmw

 

Regulamin konkursu na  plakat/film/tekst

 

Z okazji X Jubileuszowego Pochodu 100 Mikołajów w Krakowie 5 grudnia 2014 r

 

Organizatorzy konkursu:

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Program „Woda dla zdrowia”, Agencja Promocyjno - Handlowa Ambar, Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie, IV Prywatne LO w Krakowie

§ 1

Przedmiot konkursu:

Plakat / film / tekst o tematyce związanej z wodami mineralnymi i źródlanymi

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Celem konkursu jest  uświadomienie społeczeństwu poprzez plakat / film/ tekst jest  uświadomienie społeczeństwu, że picie wody i odpowiednie nawadnianie organizmu wodami mineralnymi i źródlanymi jest bardzo ważne, a  zawarte w wodach mineralnych biopierwiastki takie jak: magnez, wapń, wodorowęglany, siarczany, sód, chlorki, jod bardzo dobrym źródłem uzupełniania  ich niedoborów w organizmie .

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Prywatnego Gimnazjum nr 7  lub IV Prywatnego LO w Krakowie indywidualnie lub praca może być wykonana w grupie  jednak nie większej niż 3 osoby.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Każdy uczeń/grupa może zgłosić do konkursu tylko jeden plakat/film/tekst.

 

§ 3

Wymagania jakie powinny spełniać zgłoszone prace:

1. Plakat powinien  obejmować grafikę związaną tematycznie z celem konkursu / patrz

§ 2 pkt. 1 /

2. Wielkość plakatu dowolna, jednak nie mniejsza niż format A3.

3. Na odwrocie plakatu (w opisie filmu/tekstu) powinno znaleźć się: Nazwisko i Imię wykonawcy / wykonawców, klasa i nazwa szkoły
4.
Długość filmu nie powinna przekraczać 3 minut.
5.
Długość tekstu (opowiadanie,wiersz) nie powinna przekraczać 1 znormalizowanej strony.

§ 4

1.Prace konkursowe należy złożyć do godziny 12:00 dnia 3 grudnia w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres e-mail (teksty/filmy): biuro@ambar.pl
2.Konkurs
trwa od 19 listopada do 3 grudnia 2014 roku i zostanie rozstrzygnięty  w dniu 5 grudnia 2014 r.

3. Prace konkursowe  zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z Organizatorów konkursu.

4. Plakat/film/tekst będzie  oceniany  pod względem kreatywności, estetyki i poprawności merytorycznej - Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych prac w kategoriach plakat,film,tekst (jedna główna nagroda w każdej kategorii). Przyznane zostaną także wyróżnienia.

5.Decyzja Komisji jest niepodważalna.

 

 

§ 5

Nagroda

1. Za wyróżnione plakaty/filmy/teksty zostaną przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

2. W przypadku, gdy plakaty/filmy/teksty były  realizowane grupowo,  nagrody zostaną przyznane każdej osobie, która tworzyła zwycięską pracę.

 

§ 6

Prawo wykorzystania zwycięskich plakatów/filmów/testów

1 .Zwycięskie  plakaty/filmy/teksty staną się własnością Organizatora

2.Organizator będzie miał prawo do wykorzystania plakatów/filmów/tekstów dla celów promocyjnych.

 

 

§ 7

 

Warunki ogólne

1. Osoby biorące udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz na nieodpłatne wykorzystanie plakatów do celów promocyjnych.
2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Nagrodzone plakaty  opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora

 

2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji