Aktualności

Menu

22

02.2016

DZIEŃ ZDROWIA - 24 LUTEGO

24 II DZIEŃ ZDROWIA – JAK ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE ?

 

PROGRAM :

3 panele edukacyjne  zaplanowane  rotacyjnie dla kas I,II,III

w godzinach:

9.00 - 10.30

 przerwa 10 minut

10.40 – 12.10

 przerwa obiadowa  20 minut

12.30 – 14.00

14 - 14.15 porządkowanie sal i koniec zajęć

 

Panel pierwszy „Ślepy zaułek” sala nr 3

Panel drugi „ Poznaj tajniki ludzkiej psychiki - jak zadbać o równowagę psychiczną” sala nr 1-2

Panel trzeci  „Mechanizmy uzależnień ‘’ – dyskusja, sala chemiczna lub sala LO 

 

 

HARMONOGRAM DLA KLAS:

Klasy I alfa i I beta 9.00 sala 1-2,   10.40 sala 3, 12.30 sala LO

Klasy II alfa i II beta 9.00 sala 3, 10.40  sala LO, 12.30 1-2

Klasa III 9.30 sala chemiczna, 10.40 sala 1-2, 12.30 sala 3

 

 

 

 

Panel pierwszy :

‘’Ślepy zaułek” Zapoznanie z mechanizmami uzależnienia od alkoholu

ZAMIERZENIA: Po zajęciach uczestnik będzie wiedział :

  • Jakie są mity związane z piciem alkoholu
  • Co to jest uzależnienie
  • Jakie są cechy uzależnienia
  • Jakie są fazy odżałowania straty
  • Główne czynniki chroniące przed uzależnieniem

 

PROWADZĄCY: mgr Wacław Tobiasz – Pedagog o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna, Wychowawca Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie os. Willowe 19; absolwent dwuletniego Studium Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej; doradca do spraw uzależnień w Poradni Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (przez okres trzech lat), absolwent Szkoły dla Rodziców

i Wychowawców; realizator Programu Profilaktycznego NOE (Prawda, Wolność, Miłość); ukończył Warsztaty uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia oraz zjawiska przemocy

w rodzinie organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej

w Krakowie; Profesjonalny Fundraiser Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu-

nr certyfikatu CFR2/21/78

 

 

Panel drugi :

Poznaj tajniki ludzkiej psychiki - jak zadbać o równowagę psychiczną

 

            Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” zaprasza                  na spotkanie mające na celu przybliżenie zagadnienia zdrowia psychicznego.

            Celem warsztatów jest podjęcie próby uwrażliwienia młodzieży na akceptację różnic panujących między ludźmi, zwłaszcza akcentując wartość każdego człowieka niezależną od wartości postrzegania świata, wrażliwości czy pełnionych ról społecznych.

            Budowanie relacji wśród młodzieży ponad dzielącymi ich różnicami ma istotny wpływ na ich rozwój. Postawa tolerancji i oparcia w gronie rówieśników pomagają im przezwyciężać trudności, z jakimi muszą zmagać się w okresie dojrzewania. Wzajemna akceptacja w gronie młodzieży szkolnej przeciwdziała negatywnym wpływom alienacji na kondycję psychiczną.

            Z drugiej zaś strony otwarcie na innych wyzwala w młodych ludziach indywidualny potencjał, który naturalnie rozwija się w interakcji z codziennym otoczeniem i wspólnym podejmowaniu wyzwań osobliwych dla młodego człowieka.

 

Przewidujemy następujący przebieg spotkania:

 

  • Informacje na temat historii Fundacji „Leonardo” i realizowanych projektach.

 

  • Definicja zdrowia psychicznego. Mechanizmy występujące w kryzysach psychicznych. Wpływ niektórych przekonań na błędy poznawcze.

 

  • Akceptacja różnic panujących między ludźmi. Otwarcie na relację z otoczeniem. Znaczenie postawy tolerancji i wsparcia w gronie rówieśników.

 

  • Kryzys psychiczny a akceptacja siebie. Sposoby radzenia sobie                       z doświadczeniem trudności psychicznych. Lęk przed niewiadomym a możliwości rozwoju.

 

 

Panel trzeci :

Mechanizmy uzależnień - dyskusja

Paweł Zaporowski - psychoterapeuta i pedagog. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych "Terapia zaburzeń emocjonalnych". Doświadczenie zawodowe zdobywał w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,  w placówce resocjalizacyjnej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz Poradni
Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. Zajmuje się psychoterapią  osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje pedagogiczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych.


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji