Aktualności

Menu

17

01.2017

GIMNAZJADA W SNOWBOARDZIE

 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY KRAKÓW-WSCHÓD

Adres: Centrum Rozwoju Com Com Zone

ul. Ptaszyckiego 6 – P 09,  31 – 979 Kraków

tel/fax: 12 685 58 25,   email:  biuro@kom.krakow.pl

www.kom.krakow.pl

 

 

Kraków, 16.01.2017r.

 

K O M U N I K A T

MISTRZOSTWA KRAKOWA W SNOWBOARDZIE – GIMNAZJADA KOM 2016/17

 

Organizator: Szkoła narciarska Siepraw-ski.

Termin i miejsce:  25.01.2015r /środa/ – wyciąg narciarski w Sieprawiu.

Planowany przebieg zawodów:

godzina 9.15 – 9.45     – wydawanie numerów startowych, weryfikacja.

godzina 9.45                  – omówienie przebiegu zawodów.

około godziny 10.30  –  przejazdy dziewcząt

około godziny 11.30   –  przejazdy chłopców

• godzina 12.30                – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Uwaga: czas przejazdów i zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Uczestnictwo: prawo udziału mają uczniowie szkół gimnazjalnych urodzonych w roku 2001 i młodsi.

Szkoła może zgłosić do zawodów maksymalnie 3 dziewczyny i maksymalnie 3 chłopców.

Każdy uczeń musi posiadać na zawodach aktualną legitymację szkolną.

Sposób przeprowadzenia zawodów : 1 przejazd  na tej samej trasie dla dziewcząt i chłopców /dł. trasy ok.300m, różnica poziomów 60m/ - czas mierzony elektronicznie.

Klasyfikacja:

- indywidualna: oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – decyduje uzyskany czas przejazdu,

- zespołowa: oddzielnie dla dziewcząt i chłopców /na podstawie sumy ilości punktów za zajęte miejsca przez 3 najlepszych zawodników/czek z danej szkoły (1msc – 21pkt , 2msc – 20pkt, 3msc – 19 punktów itd. do miejsca 20, za które zawodnik otrzymuje 2pkt. Wszyscy pozostali sklasyfikowani poniżej 20 miejsca otrzymują po 1pkt. . O wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów uzyskanych przez minimum 2 zawodników z danej szkoły. W przypadku uzyskania przez szkoły takiej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce indywidualnie sklasyfikowanego zawodnika.

UWAGA! Do klasyfikacji drużynowej będą brane pod uwagę tylko te szkoły, które wystawią minimum 2 zawodników  (do klasyfikacji brane będą wszystkie 3 osoby).

Nagrody:             - indywidualnie: za zajęcie miejsc I-III statuetki,

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III medale, I-III puchary, I – IV dyplomy.

Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału w zawodach z listą imienną uczestników, zawierającą imię i nazwisko, rocznik startującego, nazwisko opiekuna i nazwę szkoły oraz informację czy szkoła korzystać będzie z zorganizowanego transportu należy OBOWIĄZKOWO przesłać na adres organizatora  elektronicznie na adres email: biuro@kom.krakow.pl   do dnia 23.01 godz. 14.00 na druku załączonym do komunikatu.

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Sprawy organizacyjne: Każdy startujący zawodnik dokonuje na miejscu jednorazową wpłatę za korzystanie        z wyciągu w wysokości 20 złotych. Otrzymany w tej kwocie karnet jest ważny na 10 przejazdów. Nie ma zwrotów za niewykorzystane przejazdy. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek i herbatę.             

Organizator nie przewiduje startów PK.  Start zawodników obowiązkowo w kaskach !


copyright by Prywatne Gimnazjum nr 7 w Krakowie

projekt i wykonanie Ogicom


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji